Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασθενών ... ΟΠΩΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ !Προσέξτε πως αναγράφονται  τα δικαιώματα των ασθενών στην ιστοσελίδα του υπουργείου υγείας  αλλά και σε πολλά νοσοκομεία… και θα διαπιστώσετε ότι…
Πολλά άρθρα έχουν τροποποιηθεί, ξεχαστεί... και πολλά από αυτά  έχουν ερμηνευτεί ή και αποδοθεί κατά το δοκούν ή όπως συμφέρει σε κάποιους…

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΩ...
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ... 

1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ)
2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ)
3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ)
ΚΑΙ...ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΥ…)

Το αποτέλεσμα είναι αφενός μεν να μην είναι πλήρως ενημερωμένος ο πολίτης και αφετέρου να παραπλανάται με ότι αυτό συνεπάγεται…

Λαμβάνοντας υπόψη και τις δύσκολες έως τραγικές οικονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούνε πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας (ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ) , είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας, με πρώτο μέτρο την σωστή ενημέρωση και ταυτόχρονα τη δημιουργία μηχανισμών αποφυγής αλλά και ελέγχου για  τυχόν ελλιπή, καθυστερημένη, υποβαθμισμένη ποιοτικά και ποσοτικά  ή ακόμη και για άρνηση παροχής υπηρεσιών υγείας…
Παραθέτω την σχετική ανάρτηση ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ των δικαιωμάτων της χάρτας του ασθενή made in Greece  ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ…

ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ Ή ΛΟΓΩ ΤΡΟΪΚΑΣ…

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασθενών!
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ… ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ…

(όπως είναι αναρτημένα στα site τους… π.χ. Ευαγγελισμός)


Σύμφωνα με το Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α , Άρθρο 47 τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασθενούς είναι:

1.      Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.

2.      Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.

3.      Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

4.      Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του.

5.      Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

6.      Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.

7.      Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

8.      Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.

9.      Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

10.  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ\’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Υποχρεώσεις Ασθενούς

1.      Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.

2.      Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους καθώς και στo Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου.

3.      Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, και να αποφεύγετε να έχετε μαζί σας παιδιά.

4.      Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων.

5.      Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.

6.      Να μην φέρετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.

7.      Να είστε συνεπείς στα ραντεβού που έχετε κλείσει και να μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους άνευ αδείας.

8.      Να έχετε πάντα το βιβλιάριο υγείας, και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ( πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).

9.      Αν είστε ασφαλισμένος ή έχετε βιβλιάριο απορίας, η νοσηλεία σας καλύπτεται από το ασφαλιστικό σας ταμείο ή το Δημόσιο.

10.  Εάν είστε ανασφάλιστος πληρώνετε το αντίτιμο του νοσηλείου σας, απευθείας και μόνο στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων, που σας παρέχει και την σχετική απόδειξη.

11.  Απαγορεύεται οι επισκέπτες να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο.

12.  Αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβάλει τους ίδιους τους εργαζόμενους.

13.  Οι ασθενείς και οι συνοδοί αυτών, κατά την εισαγωγή τους, πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία τους και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

14.  Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.

 

ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ…


ΑΣ ΔΟΥΜΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΥΧΟΥΝ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ  Ή ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ…

 Η ΕΥΘΥΝΗ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ  ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΝ…

Δεν υπάρχουν σχόλια: