Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ¨ΝΟΤΟΥ ¨ (South Euro :S-EU) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...


 
 
 
 
 
Πολλές φορές ενώ βλέπουμε ένα πρόβλημα σιγά -σιγά να δημιουργείται και να διογκώνεται...  (το αυγό του φιδιού... του οποίου, για πολλούς λόγους..., δεν αποδεχόμαστε την ύπρξη του με αποτέλεσμα να οδηγούμεθα σε τραγικές καταστάσεις αργότερα, όταν το πρόβλημα πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις ( όταν γεννηθεί πλέον το φίδι...), και τις οποίες θα αποφεύγαμε  ή θα αντιμετωπίζαμε με λιγότερες απώλειες  αν η αναγνώριση και η παραδοχή του γινόταν έγκαιρα...

Αναμφισβήτητη ειδικά σήμερα είναι η ύπαρξη χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον δύο ταχυτήτων (θα έλεγα μάλλον ότι πρόκειται για τρεις) ως αναφορά την εν γένει συνολική ανάπτυξη , σύμφωνα με τους βασικούς, κυρίως οικονομικούς, δείκτες που την προσδιορίζουν και οι οποίοι δυστυχώς είναι απογοητευτικοί...

Σημαντικό αίτιο στη δημιουργία διαφορετικών ταχυτήτων ήταν ο λανθασμένος τρόπος της δημιουργίας του ευρώ και κυρίως το ότι δεν έλαβε εκ των πρωτέρων με σωστό τρόπο υπόψη τις ¨ ισοτιμίες των μετέπειτα υπό ένταξη χωρών ¨ το οποίο εύκολα προκύπτει αν μελετήσει κανείς τη γέννηση του ευρώ (ανάλυση ισοτιμία μάρκου - ευρώ ).

Αλλος σημαντικός παράγοντας ήταν η πίεση (εκβιαστική ) της μετέπειτα  ένταξης των υπόλοιπων χωρών ( για διαφόρους λόγους η κάθε χώρα με χαρακτηριστικότερο όλων τα στραβά μάτια των αρμόδιων επιτροπών ως αναφορά τα οικονομικά στοιχεία - προϋποθέσεις ένταξης...)

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες του Νότου είναι η έλλειψη επενδύσεων η ανεργία , η έλλειψη ρευστότητας, ανταγωνιστικότητας κλπ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ...   ΑΛΛΑ ΠΩΣ ?
ΜΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ...
Η έλλειψη ρευστότητας στις ¨χώρες του  νότου ¨ που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα αποτελεί ίσως το βασικό αίτιο του προβλήματος.

Η ρευστότητα αντιμετωπίζεται κυρίως είτε με δανεισμό είτε με κοπή νομίσματος και αντίστοιχη υποτίμηση.
Τα βασικότερα αίτια είναι κυρίως η υπεροχή βιομηχανικής ανάπτυξης του βορρά και η εξάλειψη προστασίας των παραγόμενων αγροτικών και λοιπών προϊόντων του Νότου από τις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες.

Οι χώρες του νότου και όχι μόνο θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας με τη δυνατότητα κοπής S-EURO και όχι με δανεισμό, η κοπή νομίσματος θα συνοδεύεται με αντίστοιχη υποτίμηση του S-EURO η οποία θα επιβαρύνει αντίστοιχα τις χώρες που θα έχουν ενταχθεί στο νέο νόμισμα.
Επομένως η Ε.Ε. θα έχει πλέον δύο νομίσματα με ισοτιμία που θα προσδιορίζεται από τον βασικό παράγοντα που είναι το ποσοστό κοπής του S-EURO και τους λοιπούς παράγοντες που επηρεάζουν τις νομισματικές ισοτιμίας...

Οι συνέπειες της αύξησης της ρευστότητας (οφειλόμενη κατά βάση στην ελεγχόμενη κοπή νέου χρήματος με αντίστοιχη υποτίμηση...) για τις ¨χώρες του Νότου ¨ θα αποτελέσει στη πραγματικότητα ¨δανεισμό ¨ χωρίς χρονικές και άλλου τύπου δεσμεύσεις...
Η ανταλλαγή του euro με s-euro θα είναι ελεύθερη με ¨αρχική ¨ ή ¨πρώτη ισοτιμία¨ που θα καθοριστεί αναλογικά από το ποσοστό νέου χρήματος που θα κοπεί σε σχέση με τα αποθεματικά ή σε σχέση με το ποσοστό των αποθεματικών που θα αποφασιστεί η μετατροπή από euro σε s-euro , (σύμφωνα με την απόφαση κάθε χώρας, η οποία μπορεί να γίνεται και σταδιακά ¨ανάλογα με τις ανάγκες ή σύμφωνα με το βλέποντας και πράτοντας...) με βάση το οποίο θα γίνεται η κοπή νέου χρήματος (στον απόλυτο αριθμό που θα προκύψει από το ποσοστό μετατροπής των αποθεματικών π.χ. αν τα αποθεματικά είναι Α και το ποσοστό που θα μετατραπεί θα είναι 30% τότε το μετατρέψιμο ποσό θα είναι Μ =A*30/100. Αν η υποτίμηση (=C) θα είναι π.χ. 25% τότε η ενίσχυση ρευστότητας θα είναι Ε = Μ*25/100.

και το σύνολο (= Τ) s-euro που θα προκύψουν θα είναι Τ = Μ+Ε  => Τ= Μ + Μ*25/100 => Τ= Μ(1+25/100) ή  τελικά από τον τύπο : Τ = Μ ( 1+ C /100 )

Θα μπορεί δηλαδή η κάθε χώρα να αποφασίζει το ποσό νέας ρευστότητας που επιθυμεί με αντίστοιχο ποσό μετατροπής των αποθεματικών σε συνδυασμό με το ποσοστό υποτίμησης, η οποία σε σημαντικό βαθμό θα είναι πολλαπλώς ελεγχόμενη...

Η ένταξη στο ευρώ του Νότου θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχο πλάνο συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ειδικά σε θέματα αγοράς με συμπληρωματική ανάπτυξη στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου,τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης,

Εννοείται ότι όσο περισσότερες χώρες ενταχθούν στο νέο νόμισμα τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα αφού η υποστήριξη τόσο υπό την έννοια ανάπτυξης μιας αλληλοϋποστηριζόμενης ¨εσωτερικής αγοράς¨ με βασικούς πυλώνες  το συντονισμό - διευκόλυνση της αγορας (διαμετακομιστικοί κόμβοι, κόστος μεταφοράς κλπ)   και την προγραμματισμένη (ακόμη και προστατευόμενη) παραγωγή των προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τοπικούς παράγοντες , ειδικές συνθήκες (ενέργεια, ανεργία κλπ)

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μία τέτοια κίνηση μόνο θα έκανε την ηγεσία της Γερμανίας να μαζευτεί σαν το ¨χταπόδι στο θαλάμι  του ¨ (θαλάμι =  φωλιά ) αφού όλα τα γερμανικά προϊόντα και των άλλων χωρών που θα παραμείνουν στο ευρώ του ¨βορρά¨ θα είναι λιγότερο ανταγωνιστικά με όλα τα επακόλουθα...

Ακόμη και άλλες χώρες που σήμερα νομίζουν και θέλουν να εμφανίζονται ότι δεν αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα σίγουρα θα θελήσουν να ενταχθούν στο νέο νόμισμα...

Η ιδέα του νέου νομίσματος του Νότου θα πρέπει άμεσα να συζητηθεί και να δημιουργηθεί φόρουμ - κίνηση για συντονισμένη δράση και δεν είναι απαραίτητο να προταθεί από πολιτικό φορέα ή κόμμα.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ - Η ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ (ΟΝΒ) ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ...
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΤΑΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ (ΟΝΒ)

 Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια Νεφρολογική Κοινότητα , υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των γιατρών και του προσωπικού των νοσοκομείων , για την Οξεία Νεφρική Βλάβη ( ΟΝΒ -  AΚI : Acute Kidney Injury ).


Η έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού έχει οδηγήσει στην αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ΟΝΒ  , στη καθυστερημένη διάγνωση, στη κακή διαχείριση  και στην παρατεταμένη νοσηλεία με ότι όλα αυτά συνεπάγονται…

Έτσι λοιπόν η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία , με την καθοδήγηση της Διεθνούς Νεφρολογικής εταιρείας, προχώρησε σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού με σκοπό τη βελτίωση της Πρόληψης αλλά και της έγκαιρης Αντιμετώπισης της Οξείας Νεφρικής Βλάβης.

 ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΟΞΕΙΑ  ΝΕΦΡΙΚΗ  ΒΛΑΒΗ                 

Η ONB είναι μια ξαφνική απώλεια της νεφρικής λειτουργίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νεφροί έχουν υποστεί ζημιά εφόσον η ΟΝΒ, ανάλογα με την αιτία, είναι συνήθως παροδική και αναστρέψιμη.

Μπορεί όμως να οδηγήσει σε «οξεία νεφρική ανεπάρκεια» ή και «απώλεια τις νεφρικής λειτουργίας».

 Ο όρος «ουραιμία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ασθενείς με ανεπάρκεια νεφρικής αποβολής της ουρίας και των άλλων ουσιών με αποτέλεσμα την συσσώρευσή τους στο αίμα και την έναρξη εμφάνισης μεταβολικών επιπλοκών.

Παράγοντες πρόκλησης της ΟΝΒ

Η Οξεία Νεφρική Βλάβη μπορεί να προκληθεί από :

Ø  Κακή αιματική ροή στα νεφρά  λόγω  σοβαρής αφυδάτωσης, λοίμωξης, μεγάλης χειρουργικής επέμβασης, τραύματος,  καρδιακής ή ηπατικής ανεπάρκεια.

Ø  Tοξική βλάβη στα νεφρά από ορισμένα φάρμακα ( όπως:  ΣΚΙΑΣΤΙΚΑ, ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ, ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ ΚΛΠ).

Ø  Οξέα νεφρικά νοσήματα όπως η σπειραματονεφρίτιδα, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο.

Ø  Απόφραξη του αποχετευτικού συστήματος των νεφρών (ουρητήρες ή ουροδόχος κύστη).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ, σε ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, καθώς επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι ασθενείς που έχουν ήδη  χρόνια νεφρική νόσο είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητοι από ΟΝΒ.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ  ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ… ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ…


ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ Η ΟΝΒ

Οι περισσότερες μορφές ΟΝΒ  είναι αυτοπεριοριζόμενες και ήπιες. Σε πιο σοβαρές μορφές η απώλεια της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να είναι τέτοια ώστε να μειωθούν τα ούρα (ολιγουρία) και να αυξηθούν πολύ τα επίπεδα της ουρίας, του καλίου και του φωσφόρου στο αίμα. Η συσσώρευση οξέων στο αίμα προκαλεί οξέωση και γρήγορες αναπνοές. Επίσης η αδυναμία αποβολής νερού (λίγα ούρα) μπορεί να οδηγήσει σε οίδημα στα πόδια ή και στους πνεύμονες (δύσπνοια και πνευμονικό οίδημα).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η ιατρική ομάδα θα προσπαθήσει άμεσα να βρει την αιτία της ΟΝΒ, με λήψη λεπτομερούς ιστορικού για τα πρόσφατα συμπτώματα, τα προηγούμενα φάρμακα  και με κλινική εξέταση. Οι βασικές έρευνες περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος και εξέταση ούρων. Ένα υπερηχογράφημα των νεφρών είναι συχνά απαραίτητο για να αποκλείσει την πιθανή απόφραξη του αποχετευτικού συστήματος. Περιστασιακά θα απαιτηθεί νεφρική βιοψία για να διευκρινίσει τη διάγνωση.

Η θεραπεία κατευθύνεται στην υποκείμενη διαφορετική αιτία. Αξιολογείται η ενυδάτωση και δίνονται ενδοφλέβια υγρά ανάλογα με την περίπτωση. Επανεξετάζονται τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ορισμένα φάρμακα πρέπει να σταματήσουν, ενώ άλλα απαιτούν ρύθμιση των δόσεων ανάλογα με την απώλεια της νεφρικής λειτουργίας, εφόσον πολλά φάρμακα αποβάλλονται από τα νεφρά. Στους ασθενείς με ΟΝΒ τα  φυσικά σημεία (αρτηριακή πίεση, σφυγμός και θερμοκρασία), ο όγκος των ούρων και οι εξετάσεις αίματος πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ


Ο ασθενής με ΟΝΒ θα πρέπει να παρακολουθείται στενά από τον γιατρό ώστε να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία των νεφρών έχει επανέλθει στο κανονικό.

Μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν μετά από ΟΝΒ ένα βαθμό νεφρικής ανεπάρκειας η οποία απαιτεί μακροπρόθεσμη παρακολούθηση.

Μια μικρή μειοψηφία των ασθενών (συνήθως πρόκειται για ασθενείς με προϋπάρχουσα χρόνια νεφρική νόσο όπως π.χ. διαβητική νεφροπάθεια) με ΟΝΒ έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη νεφρική βλάβη στους νεφρούς και χρειάζονται να ενταχθούν σε χρόνιο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης ή Περιτοναϊκής Κάθαρσης ή ακόμη και στη πιο αποτελεσματική θεραπεία αυτής της  μεταμόσχευσης νεφρού.


Πιστεύουμε ότι η συνοπτική αυτή περιγραφή θα βοηθήσει σε μια πρώτη γνωριμία με το πρόβλημα της Οξείας Νεφρικής Προσβολής, το οποίο καλούμαστε όλοι μαζί να γνωρίσουμε καλά για να το αντιμετωπίσουμε σωστά.

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασθενών ... ΟΠΩΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ !Προσέξτε πως αναγράφονται  τα δικαιώματα των ασθενών στην ιστοσελίδα του υπουργείου υγείας  αλλά και σε πολλά νοσοκομεία… και θα διαπιστώσετε ότι…
Πολλά άρθρα έχουν τροποποιηθεί, ξεχαστεί... και πολλά από αυτά  έχουν ερμηνευτεί ή και αποδοθεί κατά το δοκούν ή όπως συμφέρει σε κάποιους…

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΩ...
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ... 

1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ)
2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ)
3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ)
ΚΑΙ...ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΥ…)

Το αποτέλεσμα είναι αφενός μεν να μην είναι πλήρως ενημερωμένος ο πολίτης και αφετέρου να παραπλανάται με ότι αυτό συνεπάγεται…

Λαμβάνοντας υπόψη και τις δύσκολες έως τραγικές οικονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούνε πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας (ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ) , είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας, με πρώτο μέτρο την σωστή ενημέρωση και ταυτόχρονα τη δημιουργία μηχανισμών αποφυγής αλλά και ελέγχου για  τυχόν ελλιπή, καθυστερημένη, υποβαθμισμένη ποιοτικά και ποσοτικά  ή ακόμη και για άρνηση παροχής υπηρεσιών υγείας…
Παραθέτω την σχετική ανάρτηση ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ των δικαιωμάτων της χάρτας του ασθενή made in Greece  ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ…

ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ Ή ΛΟΓΩ ΤΡΟΪΚΑΣ…

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασθενών!
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ… ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ…

(όπως είναι αναρτημένα στα site τους… π.χ. Ευαγγελισμός)


Σύμφωνα με το Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α , Άρθρο 47 τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασθενούς είναι:

1.      Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.

2.      Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.

3.      Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

4.      Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του.

5.      Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

6.      Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.

7.      Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

8.      Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.

9.      Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

10.  Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ\’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Υποχρεώσεις Ασθενούς

1.      Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.

2.      Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους καθώς και στo Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου.

3.      Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, και να αποφεύγετε να έχετε μαζί σας παιδιά.

4.      Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων.

5.      Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.

6.      Να μην φέρετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.

7.      Να είστε συνεπείς στα ραντεβού που έχετε κλείσει και να μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους άνευ αδείας.

8.      Να έχετε πάντα το βιβλιάριο υγείας, και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ( πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).

9.      Αν είστε ασφαλισμένος ή έχετε βιβλιάριο απορίας, η νοσηλεία σας καλύπτεται από το ασφαλιστικό σας ταμείο ή το Δημόσιο.

10.  Εάν είστε ανασφάλιστος πληρώνετε το αντίτιμο του νοσηλείου σας, απευθείας και μόνο στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων, που σας παρέχει και την σχετική απόδειξη.

11.  Απαγορεύεται οι επισκέπτες να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο.

12.  Αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβάλει τους ίδιους τους εργαζόμενους.

13.  Οι ασθενείς και οι συνοδοί αυτών, κατά την εισαγωγή τους, πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία τους και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

14.  Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.

 

ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ…


ΑΣ ΔΟΥΜΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΥΧΟΥΝ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ  Ή ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΥΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ…

 Η ΕΥΘΥΝΗ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ  ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΝ…

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

ΜΗΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TOY ΣΗΜΕΡΑ ...


 
             ΜΗΝ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΛΕΣ ΣΚΙΕΣ... ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
 
Αγαπητοί φίλοι λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Στη Μ. Βρετανία πρόσφατα έγινε σχετικός έλεγχος και διαπιστώθηκαν σοβαρότατες ευθύνες για αύξηση των θανάτων ασθενών για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων... και κάποιοι πρόκειται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ...

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ... ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ... 
(επισυνάπτω τη σχετική δημοσίευση του κ. Θανάση Γκαβού από το Λονδίνο στις 6-2-2013)

 Το θέμα της GUARDIAN:  ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

"Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Ελλάδα, λόγω ελλείψεων σε πολλά φάρμακα, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Guardian, σε εκτενές άρθρο της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ξένες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν σταματήσει τις αποστολές προς την Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ πολλά φάρμακα επανεξάγονται από μεσάζοντες.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταρτίσει μια λίστα με περισσότερες από 50 φαρμακευτικές εταιρείες τις οποίες κατηγορεί ότι έχουν σταματήσει να προμηθεύουν τη χώρα μας εξαιτίας των χαμηλών τιμών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα από 200 φαρμακευτικά προϊόντα να επηρεάζονται άμεσα, ανάμεσα στα οποία προϊόντα που συνταγογραφούνται για σοβαρές ασθένειες.

Η ρυθμιστική αρχή έχει διερευνήσει 13 φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν μειώσει τις προμήθειες και παρέδωσε τα ονόματα των οκτώ στο υπουργείο Υγείας.

Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, δήλωσε ότι οι εταιρείες ακυρώνουν τις προμήθειες, διότι η Ελλάδα δεν προσφέρει κέρδος για αυτές και ανησυχούν ότι τα προϊόντα τους θα εξαχθούν από εμπόρους σε πιο πλούσιες χώρες μέσω του παράλληλου εμπορίου καθώς οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότερες  στην Ευρώπη και ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ∆ημήτρης Καραγεωργίου, να δηλώνει ότι οι προμήθειες έχουν μειωθεί κατά 90%... "

Υπό τις παρούσες συγκυρίες η προστασία των πολιτών όπως απορρέει από τη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφορά στη ποιότητα και προσβασιμότητα των πολιτών και ιδίως των ευπαθών ομάδων στις περιοχές υγείας αλλά και στη ποιότητα τους είναι άκρως ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ...

Απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η συνεχής επαγρύπνηση, ο προληπτικός έλεγχος, η καταγραφή και αξιολόγηση των υπηρεσιών, με αντικειμενικό τρόπο, κάτι που θα οδηγήσει σε διορθώσεις, ρυθμίσεις και σε περίπτωση παραβίασης του θεμελιώδους δικαιώματος στις υπηρεσίες υγείας σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ανθρώπινα δικαιώματα, στην απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους.

Οι ευθύνες και οι κατηγορίες, εφόσον προκύψουν, θα μπορούσε να αποδοθούν σε πρόσωπα που μπορεί να ευρίσκονται σε ΟΛΑ τα επίπεδα  και σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς, που εμπλέκονται στο τομέα της υγείας αλλά και της οικονομίας …, μη εξαιρουμένων και των πολιτικών προσώπων, αξιωματούχων και διοικητικών υπαλλήλων, μελών επιτροπών και οργανισμών (ΔΝΤ),  σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή ένωση, και όπου δει…

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΠΛΕΟΝ Η Σύσταση επιτροπών ενημέρωσης και προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών  σε θέματα υγείας, που κατοικούν στην Ελλάδα... και η προσφυγή στην ελληνική δικαιοσύνη ή και διεθνές δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων… μην ξεχνούμε φίλοι ότι οι αυτουργοί συνήθως στα εγκλήματα  που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ΕΜΜΕΣΟΙ…

ΤΥΧΟΝ ΟΛΙΓΟΡΙΑ ΘΑ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ… ΑΛΛΑ  ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ…

ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΠΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΝ … ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ…

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ.Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών προκειμένου να εμποδίσουν την εμφάνιση μίας ασθένειας.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣΌλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που αντιστοιχούν στις ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους χωρίς διακρίσεις ως προς την οικονομική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, το είδος της ασθένειας ή το χρόνο πρόσβασης στις υπηρεσίες.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΌλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο να τις χρησιμοποιήσουν καθώς επίσης και σε κάθε πληροφορία που είναι διαθέσιμη κατόπιν έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣΌλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην υγεία τους. Η πληροφόρηση πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για κάθε θεραπεία και διαδικασία συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣΚάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα ανάμεσα στις διάφορες θεραπευτικές διαδικασίες και στους ειδικούς των υπηρεσιών υγείας κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣΌλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να παραμένουν εμπιστευτικά τα προσωπικά τους δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν στην κατάσταση της υγείας τους και στις σχετικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες καθώς επίσης και στην προστασία του ιδιωτικού χαρακτήρα των διαγνωστικών εξετάσεων, των επισκέψεων σε ειδικούς και των ιατρικών/ χειρουργικών πράξεων γενικά.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ TOY ΣΕΒΑΣΜΟΥ TOY ΧΡΟΝΟΥ TOY ΑΣΘΕΝΗΌλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν την απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή σε σύντομο και προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το δικαίωμα αυτό αφορά σε κάθε φάση της θεραπείας.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΌλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας τόσο ως προς την εξειδίκευση, όσο και ως προς την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΌλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να είναι απαλλαγμένοι από ζημία που οφείλεται στη φτωχή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, σε λανθασμένες ιατρικές πράξεις και σφάλματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες και θεραπείες που να διατηρούν υψηλές προδιαγραφές στον τομέα της ασφάλειας.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣΌλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές ανεξάρτητα από οικονομικούς παράγοντες.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφεύγει όσο το δυνατόν περισσότερο τον πόνο και την ταλαιπωρία σε κάθε φάση της ασθένειας του.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΚάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει διαγνωστικές ή θεραπευτικές υπηρεσίες προγραμματισμένες ώστε να ταιριάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις προσωπικές του ανάγκες.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝΚάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να παραπονείται σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημία καθώς και να λαμβάνει απάντηση ή άλλου είδους ανατροφοδότηση στα παράπονα του.

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣΚάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να λαμβάνει ικανοποιητική αποζημίωση εντός λογικού χρονικού διαστήματος σε περίπτωση που έχει υποστεί φυσική, ηθική ή ψυχολογική βλάβη ως αποτέλεσμα κάποιας θεραπείας στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας.

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ…

πρόταση : Ειδικό έντυπο (ανώνυμο - με κωδικό και προστασία του συμμετέχοντα ) με ερωτηματολόγιο προς όλους τους εμπλεκόμενους στη παροχή υπηρεσιών υγείας (γιατρούς , νοσηλευτές , κοινωνική υπηρεσία , φαρμακοποιούς νοσοκομείων , διοικητικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες , υπηρεσίες προμηθειών κλπ)

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΓΥΡΩ ΣΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥΣ ΑΝΥΜΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ (ΙΔΙΩΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ …) 

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012


 
ΟΙ ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΟΥΜΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ  Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ... 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΥΓΕΙΑ, ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013...

ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟ 13


ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ...

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ?

Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής που τοCNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους. Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας..

Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, o Πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι είπε σχετικά:Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να αακαλύψει.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων.

Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.

Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.

Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία,όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως ..

Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος-Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι.

Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας.. Στον Ίμυκο ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται.

Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ' αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας .

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής.. Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές .

Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αμ πράγμα (σημαινόμενο) εννοείται με το αμ (σημαίνον).

Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές, σημαίνουν, δηλαδή, κάτι, απλώς επειδή έτσι 'συμφωνήθηκε' μεταξύ εκείνων που την χρησιμοποιούν.

ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ, γεωμετρία = γη +μετρώ,προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο αρθρώνων λόγο).

Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος , Γνώσεις και Νεύτων αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες.

Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση.

< BR>
Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα ΟΠΩΣ : τηλέ , λάνδη =....LAND, ΓΕΩ...,νάνο, μίκρο, μέγα,σκοπό....ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ....., κυκλο...., ΦΩΝΟ...., ΜΑΚΡΟ...., ΜΙΚΡΟ....,ΔΙΣΚΟ....., ΓΡΑΦΟ..., ΓΡΑΜΜΑ..., ΣΥΝ..., ΣΥΜ....., κ.λπ..

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ C D = COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ' αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες.

Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει.

Γι' αυτούς τους λόγους οι ΙσπανοίΕυρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά κανείς για Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική είναι σα να μιλά σε έναν τυφλό για χρώματα.

Προωθήστε αυτό το μήνυμα! Όχι για λόγους σοβινιστικούς, Μα για να μαθαίνουμε σιγά-σιγά την αλήθεια !
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
 

Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

ΟΙ ΕΚΛΟΓΈΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΈΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΓΚΑΛΟΠ...!!!

Οι εκλογές αυτές αποτελούν την αποτύπωση του συσχετισμού των δυνάμεων των κομμάτων... τιμωρήσαμε, εκτονωθήκαμε, διαμαρτυρηθήκαμε... και πάμε ξανά για εκλογές... όπου θα ψηφίσουμε με άλλα δεδομένα από τα οποία τα δύο κυριότερα θα είναι η αντίδραση - συμπεριφορά ... της ευρωπαϊκής Ένωσης... (κάτι που θα εξαρτηθεί και από το αν θα βγεί ο Ολάν) και ο ο νέος συσχετισμός δυνάμεων που θα προκύψει από τις σημερινές εκλογές... το μόνο που δεν ξέρω είναι αν θα γίνουν άμεσα ( με τα μπάνια του λαού...) ή το Σεπτέμβρη με τη δροσιά... Εκείνο που θέλω να πω (κάτι μου λέει ότι θα συμβεί στη πορεία...) είναι ότι η χώρα είναι τυχερή που ρυθμιστικό ρόλο αυτές τις κρίσιμες στιγμές θα διαδραματίσει η ΔΗΜΑΡ και ειδικά πιστεύω ότι ο Κουβέλης θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αλλοιώς χαθήκαμε. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία για να αλλάξουν ¨ομαλα¨ πολλά πράγματα. Σε λίγες ώρες θα μάθουμε... υπομονή! Το τι έχει να γίνει από αύριο δεν περιγράφεται... Ευρώπη σου ερχόμαστε! και κυρίως τώρα όλοι οι τζάμπα μάγκες θα πρέπει να βγούνε από το καβούκι τους... και να μπούνε στο χορό... δηλαδή να κυβερνήσουν... Οι μόνοι που τρίβουν τα χέρια τους είναι τα κανάλια...

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Η ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ...ΒΔΕΛΛΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΑΦΑΙΜΑΞΗ είναι μια θεραπευτική μέθοδος γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων η οποία εφαρμοζόταν ευρέως μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα … όμως αν το καλοσκεφθείτε θα διαπιστώσετε οτι εφαρμόζεται και σήμερα και μάλιστα ευρέως….Στις μεθόδους της αφαίμαξης περιλαμβάνεται και η φλεβοτομία απλή ή με βεντούζες ( οι… γνωστές κοφτές βεντούζες…) και οι βδέλλες , το γνωστό είδος σκουληκιών που ζούνε στους βάλτους απομυζώντας αίμα ανθρώπων και ζώων…


Υπήρχαν μάλιστα εποχές που οι βδέλλες είχαν μεγάλη ζήτηση και η προσφορά δεν κάλυπτε τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς με αποτέλεσμα ο Όθωνας το 1835 να απαγορέψει με βασιλικό διάταγμα τις εξαγωγές…


Όσο για την κλασσική φλεβοτομία για την οποία αναφέρεται ότι για πρώτη φορά έγινε από τον γιό του Ασκληπιού Ποδαλείριο, και η επίσημη ιατρική την εφάρμοζε σε υπερβολικό βαθμό από τον 16ο μέχρι και τα μέσα τον 20ο αιώνα κάτι που σατιρίστηκε διεθνώς αλλά και εδώ …


Έλαβε τόση έκταση η μέθοδος της αφαίμαξης ώστε άρχισε να γίνεται και για προληπτικούς λόγους… και μάλιστα γινόταν την άνοιξη , από τον Μάρτιο ως και τον Μάιο επειδή τότε έλεγαν ότι ζωηρεύει κατά το ανθίζει το αίμα …


Εκείνη την εποχή μάλιστα η κατάχρηση ήταν τόσο μεγάλη ακόμη όχι μόνο από τους κουρείς αλλά και από σπουδασμένους γιατρούς… όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά από τον Διον. Πύρρο τον Θετταλόν το 1831 : « πράγματι αυτοί είναι από το σύστημα των μπαρμπέρηδων… και επειδή μη εξεύροντες άλλην μάθησιν καταφεύγουσιν εις την φλεβοτομίαν και τα κλυστήρια…και επαρατηρήθη προλαβόντως ότι όσα αίματα ελληνικά έχυσαν αυτοί οι ιατροί δεν τα έχυσαν όλοι οι Άραβες του Ιμπραίμη και όσους ανθρώπους έστειλαν εις τον άλλον κόσμον , ούτε όλος ο πόλεμος επέμψε τόσους εις τας αιωνίους μονάς…»


Η εφαρμογή της φλεβοτομίας ήταν μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις των εμπειρικών που είχαν συμβληθεί με ολόκληρα χωριά ή οικογένειες με τα γνωστά κοντότα… (πληρωμή σε είδος για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών και επειδή όλα τα καλά έρχονται από τους Γερμανούς , τυχαίο ? δεν νομίζω…) πάλι ο Όθωνας το 1835 καθιέρωσε επισήμως το επάγγελμα του φλεβοτόμου , ρυθμίζοντας προϋποθέσεις, όρια και ποινές για τους παραβάτες…

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ...


Προληπτική αφαίμαξη λοιπόν… με Γερμανική βούλα!


Επίσης πρέπει να σας θυμίσω το πως επέστρεψε ο Όθωνας μαζί με το τότε δάνειο…, τι ήταν το Ελληνικό μονοπώλειο…, τι ηταν ο  ΔΟΕ ( η τότε Τρόϊκα… και με επίτροπο σε κάθε υπουργείο...) κλπ γιατί όπως είπαμε γρήγορα ξεχνάμε ...


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΦΑΙΜΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ


Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλους ….


Και… επανάσταση στα μυαλά!