Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΎΣΤΗΜΑ...

ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ,  ΙΔΙΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, ΑΝΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΑΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ... ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ Η ΧΩΡΑ.
 ΟΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ... ΤΟ ´´ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ...´´ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΗΧΗΡΑ...
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΣΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ... ( πως συμβαδίζει η δημοκρατία με τη κομματική πειθαρχία δεν μπορώ να το καταλάβω...)
ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ...
ΤΟ ΟΤΙ ΕΔΩ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ´´ΚΑΛΥΤΕΡΗ¨ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ( Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΤΟΥΣ...) 
 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ : Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό της έννοιας του πολιτεύματος, θα λέγαμε ότι «πολίτευμα είναι ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο συγκροτείται, οργανώνεται και ασκείται η κρατική εξουσία».  Ιστορικά η έννοια του πολιτεύματος συνδέεται με το υποκείμενο της κρατικής κυριαρχίας και εξουσίας. Με βάση το κριτήριο αυτό, ο Αριστοτέλης διακρίνει τα πολιτεύματα σε βασιλεία, αριστοκρατία και πολιτεία (=δημοκρατία), τα οποία αντιστοιχούν προς τις παρακμασμένες μορφές της τυραννίας, ολιγαρχίας και οχλοκρατίας.
Τα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα είναι αντιπροσωπευτικά, δηλαδή η δημοκρατία δεν ασκείται άμεσα -απευθείας από τον λαό- αλλά έμμεσα διά των αντιπροσώπων του, των βουλευτών. Διαφέρουν, όμως, μεταξύ τους τόσο όσον αφορά τον τρόπο εκλογής του αρχηγού τους όσο και όσον αφορά τις αρμοδιότητές του.
Ειδικότερα θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε:
α) Προεδρική Δημοκρατία. Το πολίτευμα αυτό εφαρμόζεται σήμερα στις ΗΠΑ αλλά και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στην Προεδρική Δημοκρατία ο αρχηγός του κράτους, ο πρόεδρος είναι αιρετός, εκλέγεται δηλαδή και μάλιστα άμεσα από το εκλογικό σώμα.
β) Ημι-Προεδρική Δημοκρατία. Το ημι-προεδρικό πολίτευμα υφίσταται στη Γαλλία. Ο πρόεδρος στο πολίτευμα αυτό εκλέγεται άμεσα από τον λαό και η διευρυμένη του νομιμοποίηση που διαθέτει του παρέχει ουσιαστικές και αυξημένες αρμοδιότητες.
γ) Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Το πολίτευμα αυτό υφίσταται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Γερμανία. Στα πολιτεύματα αυτά, κύριο όργανο της εκτελεστικής εξουσίας αποτελεί η κυβέρνηση και όχι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος διαθέτει ουδέτερο, υπερκομματικό και συμβολικό - ρυθμιστικό ρόλο.
δ) Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Το πολίτευμα αυτό χαρακτηρίζει τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και εμφανίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία.
ε) Πολίτευμα της Κυβερνώσας Βουλής. Το πολίτευμα αυτό εμφανίζεται στην Ελβετία και είναι το πιο κοντινό στην άμεση δημοκρατία, αφού ουσιαστικά το σύνολο της εξουσίας ασκείται από το Κοινοβούλιο, τους άμεσα δηλαδή εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού. Στο πολίτευμα αυτό η εκτελεστική λειτουργία στο σύνολό της εξαρτάται απολύτως, τυπικά αλλά και ουσιαστικά από το Κοινοβούλιο.
Οτι η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα με τα λιγότερα μειονεκτήματα που όσο λιγότερα είναι, τόσο πιο δημοκρατικό είναι το πολίτευμα.  Βασικός παράγοντας που διαμορφώνει την ποιότητα της Δημοκρατίας σε κάθε Έθνος είναι το Σύνταγμα. Η ποιότητα δηλαδή του καταστατικού χάρτη, οι διατάξεις και τα άρθρα του, είναι αυτά που συμβάλλουν στην ευρυθμία ή αντίθετα στις αδυναμίες ενός Δημοκρατικού πολιτεύματος και που εγκαθιδρύουν τη δημοκρατία στην πράξη και όχι την απλή και μόνο διατύπωσή της στο Συνταγματικό κείμενο.
Στη πατρίδα μας το 11 άρθρο του Συντάγματος ορίζει ότι: «Πολίτευμα της Ελλάδας είναι η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία». 
Το κάθε πολίτευμα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, το βασικό μειονέκτημα του δικού μας πολιτεύματος είναι η διαπλοκή της νομοθετικής εξουσίας με την εκτελεστική σε τέτοιο βαθμό ώστε να αλληλοεξυπηρετούν συμφέροντα και να μην γνωρίζει κανείς τελικά τι προηγείται και τι έπεται, αν εξυπηρετούν το γενικό καλό, αν υπηρετείται το εθνικό συμφέρουν και οι δημοκρατικοί θεσμοί.
Το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης κατά τις ψηφοφορίες , στο ναό της δημοκρατίας που είναι η βουλή, δυστυχώς παραβιάζεται κάτι που έγινε θέμα σε όλο τον κόσμο ( εντυπωσίασαν οι διαγραφές και ... οι μεταγραφές ), που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοκρατική έκφραση των βουλευτών είναι η  Πλήρης Διάκριση της εκτελεστικής από τη νομοθετική εξουσία... Οι υπουργοί να μην εκλέγονται και να μην προέρχονται από τους βουλευτές , ο κάθε υποψήφιος προθυπουργός (ή πρόεδρος) θα ορίζει από τη προεκλογική ακόμη περίοδο τους μέλλοντικούς υπουργούς ( οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα ξέρουμε την ομάδα που θα αναλάβει τη κυβέρνηση και θα λαμβάνουμε τα μέτρα μας... ) 
 Οι βουλευτές θα ασχολουνται μόνο με νομοθετικό έργο, δεν θα μπορούν εφόσον έχουν εκλεγεί να συμμετέχουν στην εκτελεστική εξουσία και οι υπουργοί δεν θα επιτελούν νομοθετικό έργο παρά μόνο θα υλοποιούν την κυβερνητική πολιτική εφαρμόζοντας τους νόμους...
Οι βουλευτές να γίνουν 161 με 4 ετή θητεία  και να δημιουργηθεί  η Γερουσία με ελεκτικές αρμοδιότητες ως προς τη συνταγματικότητα των προς εισαγωγή από τη βουλή νόμων κλπ και ως προς την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου... επίσης η Γερουσία να μπορεί να επιτελεί και προανάκριτικό έργο με δυνατότητα αποπομπής και καθαίρεσης ή ακόμη και παραπομπής σε δίκη μέλους της κυβέρνησης για τελεσθέντα αδικήματα του πρόεδρου - προθυπουργού μη εξαιρουμένων ...
Η γερουσία να ορίζει ή να εγκρίνει και τους ανώτατους δικαστές ( οι άξιοι και όχι οι αρεστοί ...)
Η θητεία της Γερουσίας μπορεί να είναι 6 ετής με ανανέωση του 1/3 ανά διετία και θα μπορούσε να ισχύει για την εκλογή των γερουσιαστών η απλή αναλογική... και οι υποψήφιοι γερουσιαστές θα πρέπει να έχουν ειδικό κύρος , ήθος ,εμπειρία και άψογο ιστορικό...
Θα είναι οι θεματοφύλακες της τήρησης του Συντάγματος... και της αξιοπρέπειας της χώρας ...  φαντασθείτε να είχαμε γερουσία αν θα περνούσαν πολλοί νόμοι και διατάξεις των μνημονίων... οπότε και δεν θα τολμούσαν κάποιοι ούτε να το σκεφτούν... τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος...
Από τα σημαντικά δεδομένα, όσον αφορά την άσκηση της διακυβέρνησης της χώρας - εκτελεστικής εξουσίας, που μας οδήγησαν στη σημερινή τραγική κατάσταση στην πράξη είναι η μη διάκριση της νομοθετικής από την εκτελεστική εξουσία , ο υπουργός να νομοθετεί στην ουσία και να καλείται στην συνέχεια να εκτελέσει τη σχετική νομοθεσία  ( το παραμύθι ότι το σώμα νομοθετεί δεν ισχύει και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από την επιβαλλόμενη άλλοτε φανερά και άλλοτε στα κρυφά κομματική πειθαρχία με τις επακόλουθες... διαγραφές και μεταγραφές! ). Επομένως τα νομοθετήματα και οι ψηφοφορίες αστραπή , νύχτα και μέρα, στα κρυφά και στα φανερά τέλος... αφού ακόμη και οι απλές υπουργικές αποφάσεις θα περνούν για έλεγχο από την ολομέλεια ή από τις αντίστοιχες  επιτροπές της γερουσίας ανάλογα με τη βαρύτητα τους.
Το νομοθετικό έργο θα ανήκει στο σώμα της βουλής και στη γερουσία οι υπουργοί θα έχουν την υποχρέωση να προτείνουν ή να εισηγούνται πλήρως αιτιολογημένα την αναγκαιότητα δημιουργίας σχετικού νομοθετικού έργου - νομοθεσίας στα πρότυπα των ΗΠΑ...
Το να νομοθετώ όπως θέλω και ότι θέλω και στη συνέχεια να εφαρμόζω ότι θέλω ή ακόμη χειρότερα να νομοθετώ για να εξυπηρετώ συμφέροντα ή πολιτικές σκοπιμότητες ... πρέπει να τελειώνουν...
Στη περίπτωση της ύπαρξης των τριών ανεξάρτητων σωμάτων, δηλαδή της βουλής με νομοθετικό έργο , της γερουσίας κυρίως με ελεκτικό αλλά ακόμη και με ανακριτικό, δυνατότητα άρσης ασυλίας εδώ και τώρα... και δικαστικό έργο ( ειδικό ανώτατο δικαστήριο) για τους ασκούντες  την εξουσίαν ( και βέβαια ούτε λόγος για παραγραφή ...) και της κεντρικής κυβέρνησης επιφορτισμένης μόνο με το εκτελεστικό έργο, μόνο τότε θα έχουμε την πλήρη διάκριση των εξουσιών... και δημοκρατικότερο πολίτευμα...
Με τη γερουσία να ασκεί συνεχή έλεγχο νομιμότητας , σωστής διαχείρισης και γενικά του τρόπου άσκησης της εξουσίας από τη κυβέρνηση , καθώς και της συνταγματικότητας του προς ψήφιση νομοθετικού έργου του σώματος της βουλής, ίσως πλέον και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών να είναι άχρηστος... Ο αριθμός των μελών των δύο σωμάτων μπορεί να συζητηθεί , για τους γερουσιαστές η θητεία μπορεί να είναι μία η δύο 6 ετίες, για τους βουλευτές επίσης 2-3 τετραετίες και τέλος ... όσο για τον προθυπουργό με τον αναπληρωτή του, ο τελευταίος θα είναι εκείνος που θα αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση, για το υπόλοιπο χρονικό διαστημα , σε περίπτωση αδυναμίας, θανάτου, έκπτωσης κλπ του προθυπουργού ( ή προέδρου) Σε περίπτωση αδυναμίας, θανάτου, έκπτωσης κλπ και του αναπληρωτή τη θέση θα μπορεί να καταλαμβάνει έιτε ο πρόεδρος της γερουσίας είτε ο πρόεδρος της βουλής...
Ο θεσμός του προέδρου της Δημοκρατίας θα καταργηθεί, με όλα τα καλά επακόλουθα ( οικονομικά , δυσαρμονίες, εκμετάλλευση του θεσμού για πρόωρες εκλογές κλπ)... έτσι ο προθυπουργός μπορεί να λέγεται πλέον πρόεδρος και ο αναπληρωτής του αντιπρόεδρος και θα είναι αυτοί που θα εκπροσωπούν πλέον τη χώρα , όπως και οι υπουργοί... στους τομείς τους στο εξωτερικό. οι υφυπουργοί και οι λοιποί τέλος ...

                  ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΗΠΑ.... (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΩΜΑΣΤΕ...)

Θα πει κάποιος τι λες τώρα το Αμερικάνικο σύστημα διακυβέρνησης των μονοπωλείων κλπ , θέλεις να μας φέρεις τώρα... όχι φίλοι μου δεν είναι το αμερικάνικο σύστημα ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ , ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ´´ΚΛΕΨΕΙ ´´ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ... Να θυμίσω μήπως ότι ο λόγος του Μπ. Ομπάμα το βράδυ της εκλογής του οτι αποτελεί μετάφραση του επιτάφιου του Περικλή, ο οποίος αν ζούσε σήμερα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμη και πνευματικά δικαιώματα... Επισημαίνεται ότι στο Αμερικανικό Σύνταγμα οι Διατάξεις και τα άρθρα του, διαμορφώνουν ένα πολίτευμα ισχυρών κρατικών εξουσιών με έλεγχο όμως και ισορροπία των εξουσιών «check and balance». 
Κανένας αξιωματούχος ή και Δημόσιος Λειτουργός δεν μπορεί να μείνει ανέλεγκτος όσο ψηλά και αν βρίσκεται... 
Το δικαίωμα υποβολής νομοσχεδίων και πρότασης νόμων έχουν αποκλειστικά μόνον οι Γερουσιαστές και οι Βουλευτές...
Ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι Υπουργοί του το στερούνται και όταν θέλουν να προτείνουν νομοθετικές ρυθμίσεις το κάνουν δια μέσου κάποιου ή κάποιων βουλευτών ή Γερουσιαστών οι οποίοι και τις μεταφέρουν στο Κογκρέσο...
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι οι συντάκτες του Αμερικανικού Συντάγματος (1787) ήταν επηρεασμένοι από την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, το Ρωμαϊκό πολίτευμα, την Δημοκρατία της Βενετίας και τις αρχές της Βίβλου. Ο συγκερασμός των παραπάνω οδήγησε στους νομικούς κανόνες, που αποτυπώθηκαν στον Καταστατικό Χάρτη των Η.Π.Α.
Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε γιατί αν δεν γίνει κάτι τώρα τα χειρότερα έρχονται...  και μην ξεχνάτε το σύστημα δεν πρόκειται να αντιδράσει από μόνο του ή μάλλον θα ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝ ΚΑΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ... ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ... ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ... ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΗΣ ΜΑΪΜΟΥΣ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΚΑΚΟ... ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ...
Το εκλογικό σύστημα (εκλογικός νόμος) ΝΑ ΕΙΝΑΙ τέτοιο ώστε οι υποψήφιοι για τα πολιτικά αξιώματα να προτείνονται από την λαϊκή βάση της εκλογικής περιφέρειας.
Η Γερουσία και η Βουλή να μπορούν με ψηφοφορία των δύο τρίτων των μελών τους να αποβάλλουν, από τα νομοθετικά σώματά τους, κάθε Γερουσιαστή ή Βουλευτή για ανάρμοστη συμπεριφορά.
Η Βουλή να έχει την εξουσία να παραπέμπει ενώπιον της Γερουσίας κάθε κρατικό λειτουργό για παράβαση νόμου, εσχάτη προδοσία ή κατάχρηση εξουσίας. 
 Η Γερουσία εκδικάζοντας την κατηγορία κατά του δημοσίου λειτουργού να  μπορείεπιβάλλει την καθαίρεση από το αξίωμά του και τον αποκλεισμό του στο παρόν και στο μέλλον, από κάθε δημόσιο, τιμητικό, εμπιστευτικό ή μισθωτό αξίωμα. 
Ο εν λόγω καθαιρεθείς, να διώκεται πλέον, να δικάζεται και να ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ  από τα κοινά δικαστήρια ως απλός πολίτης.
Για την καταδικαστική απόφαση καθαίρεσης για τον προθυπουργό να απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των Γερουσιαστών, ενώ για τους άλλους κρατικούς αξιωματούχους η καθαίρεση γίνεται με απλή πλειοψηφία.
Τα συγχωροχάρτια και οι παραγραφές τέλος... και οι σεξουαλικές παραβάσεις θα τιμωρούνται από την αρμόδια επιτροπή της γερουσίας... ιδίως αν έχουν τελεστεί την ώρα του καθήκοντος...

ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ... ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΤΗΖΟΥΝ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ... ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΝΟΩ 

ΤΑ πρώτα ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ...

1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΠΛΗΡΗΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
2. ΟΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ή ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ... ( ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΤΕΡΜΑ...)
3. ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΦΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΚΑΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΟΥΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΔΕΙΝΑ... ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ... ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ...

οι εκλογές πλησιάζουν... Αν και κάτι μου λέει ότι σε λίγες μέρες κανένας δεν θα τις θέλει... μεγάλη κολοτούμπα βλέπω να κάνουν κάποιοι... ίδωμεν!

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

ΤΟ ΝΑΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΟΧΙ ΜΕ ΤΡΟΜΑΖΕΙ...
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩ;
ΑΝ ΝΑΙ ΤΟΤΕ ΟΝΕΙΡΟ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΕ ΞΥΠΝΑΤΕ!
ΑΝ ΟΧΙ... ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ !

Ακόμη και σήμερα κάποιοι δεν κατάλαβαν τι έχει συμβεί (και αυτοί που κατάλαβαν κάνουν το κορόιδο…)  και παρόλα αυτά συνεχίζουν να δίνουν ιδέες και να κάνουν προτάσεις για το πως θα λυθεί το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με διάφορες εξυπνάδες και προτάσεις – λύσεις (ιδίως από τα Μ.Μ.Ε.) , ανάλογα με την οικονομική σχολή και την αντίστοιχη οικονομική θεωρία  στην οποία πιστεύουν και υποστηρίζουν...
Και το αποτέλεσμα είναι ο απλός ακροατής  όχι μόνο να μην καταλαβαίνει τίποτε αλλά και να πανικοβάλλεται…
Παρακάτω θα προσπαθήσω  πολύ απλά να περιγράψω το τι συνέβη, τα αίτια δηλαδή που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση  και θα δείτε ότι η λύση για να βγούμε είναι μία και μοναδική , και μάλιστα πιστεύω , το ποια είναι θα το καταλάβετε  μόνοι σας…
Για να αντιληφθούμε  το πως φτάσαμε εδώ, απαραίτητα θα  πρέπει πρώτα να αναλύσουμε πως ήταν η οικονομία όταν είχαμε τη δραχμή και πως αυτή άλλαξε, τι συνέβη δηλαδή και φτάσαμε στη καταστροφή – χρεοκοπία -   κατά τη προσαρμογή και μετά  την είσοδο στο ευρώ, γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να δούμε μετά το γλέντι το πως θα πληρώσουμε τον παραφουσκωμένο (;) λογαριασμό … και κυρίως το ποιοι θα πρέπει ( ή καλύτερα θα έπρεπε…) να πληρώσουν το λογαριασμό…
Το κακό και εντελώς άδικο, είναι ότι καλούνται να τον πληρώσουν και αυτοί που δεν συμμετείχαν στο φαγοπότι … π.χ. ο κύριος Πάγκαλος , όταν είπε το «μαζί τα φάγαμε» δεν διευκρίνισε ποιοι ήταν οι συνδαιτυμόνες του στο μεγάλο φαγοπότι, τους οποίους βέβαια σίγουρα τους γνωρίζει καλά, να μας τους πει… για να τους στείλουμε το λογαριασμό … για να μην ισχύσει το άλλοι γλεντούν και άλλοι πληρώνουν… 
Εξάλλου είναι γνωστό το κόλπο να δημιουργούμε πολλούς συνενόχους … δηλαδή οι μεγάλοι κλέφτες να δίνουν και κανένα φράγκο στα κλεφτόπουλα για να εξασφαλίσουν μέσω της συνενοχής τη σιωπή… 
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ...
Την εποχή που ήμασταν στη δραχμή, πολύ απλά  σας θυμίζω,  ότι η δραχμή περνούσε  μόνο στην Ελλάδα και αν χρειαζόταν να πάει κανείς οπουδήποτε έπρεπε να κάνει το γνωστό σε όλους συνάλλαγμα… και μάλιστα υπήρχαν και όρια (θυμίζω τη παράνομη κατοχή συναλλάγματος, τη παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος,… κλπ) και το κυριότερο χαρακτηριστικό ήταν ότι πάντα η αγορά του ήταν  ακριβότερη… και κυρίως για αυτούς  που ήθελαν να βγάλουν έξω χρήματα , έπρεπε πρώτα να μετατρέψουν τις δραχμούλες σε ξένο νόμισμα ( μάρκο, φράγκο ελβετικό, Γαλλικό, δολάριο, στη συνέχεια σε ευρώ κλπ) κάτι που γινόταν με παράνομο και όχι εύκολο τρόπο…
Η δραχμή δηλαδή δεν περνούσε πουθενά εκτός Ελλάδος, ούτε καν στη Κύπρο, δεν τη δεχόταν κανένας στις συναλλαγές… και αν μάλιστα η μετατροπή γινόταν στη χώρα προορισμού τότε  τα τοπικά ανταλλακτήρια και οι τράπεζες ή την έπαιρναν πολύ φτηνά ή δεν τη δεχόταν καθόλου,  όπως πχ στις χώρες της άπω ανατολής,  στα βαλκάνια και στα πρώην ανατολικού μπλοκ κράτη…  μόνο το δολάριο δεχόταν...
Χαρακτηριστικό ήταν το ότι την εποχή της δραχμής οι γονείς που είχαν παιδιά που σπούδαζαν στην Ιταλία προσπαθούσαν να στείλουν με κάθε τρόπο , ακόμη και μέσα σε βάζα με μαρμελάδα  λαθραίο συνάλλαγμα, γνωστό μου άτομο το οποίο μέσα σε γράμμα έστειλε συνάλλαγμα και ανακαλύφθηκε πήγε στον εισαγγελέα…
Τότε ήταν που για αγοράσει κανείς σπίτι ή αυτοκίνητο (όνειρο ήταν το ZASTAVA,  το POLSKI κλπ ) χρειαζόταν, για το μέσο Έλληνα να εργάζεται σκληρά για 15-20 χρόνια για το αυτοκίνητο και μια ζωή για το σπίτι… Ρωτήστε αυτούς που έπρεπε να βγάλουν συνάλλαγμα για λόγους υγείας τι τραβούσαν και  … τι λάδωμα για γνωματεύσεις έπρεπε να κάνουν . Και αν έφερνες νόμιμα συνάλλαγμα απέξω, αγόραζες ότι  ήθελες  αφορολόγητο… 
Τέλος απαραίτητα πρέπει να σας θυμίσω και τα πακέτα, τα αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδότησης και οι πονηρές… επιδοτήσεις  που έπαιρνε η Ελλαδάρα και ανάπτυξη καμία αφού με τα διάφορα κόλπα οι έχοντες μπάρμπα στη Κορώνη τα μοιραζόταν με τους επιτηδείους και με τους πολιτικούς … αν κάποιος κάνει μια βόλτα στις βιομηχανικές περιοχές Μακεδονίας και Θράκης θα καταλάβει τι μεγάλο φαγοπότι έγινε…  βλέποντας χιλιάδες κτήρια – σκελετούς από επενδύσεις Μαϊμούδες…
Συμπερασματικά κρατάμε ότι την εποχή της δραχμής το ότι : 
 1. Η δραχμή  ήταν «μέσα στην Ελλάδα και για να βγει έξω έπρεπε πρώτα να μετατραπεί στο αντίστοιχο συνάλλαγμα με το αντίστοιχο κόστος και ελεγχόμενη διαδικασία…».
2. Τα αναπτυξιακά πακέτα, τα  προγράμματα καθώς και  οι επιδοτήσεις έρεαν από την Ευρώπη …
3. Η υποτίμηση ήταν το μυστικό να παίρνουμε και να μας δίνουν δάνεια εύκολα , με το αζημίωτο και ουδέποτε εξοφλούμενα … στην υποτίμηση βασίστηκε η μεγάλη κερδοσκοπία των εισαγωγέων και των εμπόρων… πραγματικές χρυσές εποχές… 
4. Και τέλος, τα επιτόκια ( 18-24%)  και ο πληθωρισμός ήταν στα χάι τους,  έτσι η ΕΤΒΑ σου  διπλασίαζε το κεφάλαιο σε 4 χρόνια…και ο πληθωρισμός που ήταν διψήφιος στα ξαναέπαιρνε πίσω… ποιος φτωχός τολμούσε  να πάρει δάνειο τότε για να αγοράσει κάτι… 
 5. Οι μόνοι που τα κονομούσαν  ήταν πάλι οι τράπεζες…

Τώρα... ερχόμαστε την εποχή την λεγόμενη προενταξιακή και κυρίως μετά το κλείδωμα δραχμής ευρώ , που αποδείχτηκε καφαλοκλείδωμα… 
Την εποχή που ξαφνικά οι δραχμές έγιναν σε μια βραδιά  από συνεχώς υποτιμούμενο νόμισμα … σκληρό νόμισμα… που δεν υποτιμάται πλέον άνετα από πιέσεις δανειστών…
Το μεγάλο λάθος ήταν ότι το 1 ευρώ είχε τη μορφή κέρματος... σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και ΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΑΞΙΩΣΕΙ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ... δεν αναρωτιθήκατε ποτέ γιατί οι ΗΠΑ διατηρούν το μονοδόλαρο χάρτινο... και οι κερδοσκόποι έκαναν πάρτυ...
Τα δάνεια λοιπόν πλέον τα χρωστούσαμε σε ευρώ, οπότε οι δανειστές έχασαν τα τεράστια οφέλη από την συνεχή υποτίμηση της δραχμής δηλαδή να αυξάνεται και το κεφάλαιο και τα τοκοχρεωλύσια  που ήταν σε δραχμές..., λόγω της υποτίμησης κάτι που οδηγούσε συνεχώς σε αναδιαπραγμάτευση με καλύτερους όρους βέβαια για τους δανειστές και με ταυτόχρονη αύξηση του χρόνου αποπληρωμής (και πάντα μην ξεχνάτε τους μεσάζοντες…) ,  έτσι η αγελλάδα που την άρμεγαν κάποιοι  συνεχώς, άρχισε να στερεύει...  και ΌΧΙ ΜΟΝΟ σταμάτησαν να την ταίζουν... αλλά αποφάσισαν και να την σφάξουν ...

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ... ΕΥΡΩ Ή ΔΡΑΧΜΗ...


ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ...   ΓΙΝΕΤΑΙ?  ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ... αφου λοιπόν δεν γίνεται τότε...

ΜΙΑ  ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ...

ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ 1000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ 1000 ΕΥΡΩ ΘΑΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ 1000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΡΑΧΜΗ ( ΕΓΩ ΤΟΝΙΖΩ ΕΙΜΑΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩ... ΟΥΤΟΠΙΚΟ)
ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 340,75 ΔΡΑΧΜΕΣ / ΕΥΡΩ
ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ Ο ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΗΣ ΘΑ ΔΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 340.075 ΔΡΑΧΜΏΝ Ο.Κ. και...
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙ ΚΡΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΘΑ ΕΧΕΙ 1.000 ΕΥΡΩ... ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ... ΟΤΑΝ Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ 600 ΔΡΑΧΜΕΣ / ΕΥΡΩ ( = ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ... ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΣΟΥΝ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΟ, ΛΙΡΑ, ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ, ΓΟΥΑΝ, ΓΕΝ, ΡΟΥΒΙ ΚΛΠ ) , ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑ 340.075 ΔΡΑΧΜΕΣ ΑΝ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΞΑΝΑ ΕΥΡΩ ΘΑ ΕΧΕΙ 566 ΕΥΡΩ ...
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙ ΚΡΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝ ΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΘΑ ΕΧΕΙ 600.000 ΔΡΑΧΜΕΣ... 
Α! ΞΕΧΑΣΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΥΡΩ ... ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙΠΟΤΕ...
ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ...
ΘΕΛΩ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΚΡΗ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΔΥΣΚΟΛΗ...
ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ Π.Χ. Η ΠΙΠΙΛΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...
ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΤΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ...
Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ " ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... ΔΕΝ ΛΕΝΕ... ΑΡΑΓΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΚΑΝΟΙ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗ ΔΟΞΑ ΟΛΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ... ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ...
ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΤΩΡΑ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΙΝΩΣ ΤΟΥΜΠΕΚΙ... Η΄ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΑ... ΚΑΙ ΘΑ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΑ... ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ... 
ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΛΕΕΙ ΩΧ! ΚΑΪΚΑ... 21 ΤΟ ΛΕΝΕ...31 ΤΟ ΛΕΝΕ... ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΜΕ ... ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΩ .
ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΗΜΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ... (ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΛΕΝΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΤΟ ΠΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΟ...)
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΝΑΕΙ... 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ...
 Όταν εισάγουμε τα πάντα από το εξωτερικό όπως σκόρδα, φρούτα (καρπούζια, πεπόνια και δαμάσκηνα από το Πουέρτο Ρίκο στο καταχείμωνο ...), γάλα, τυροκομικά... ακόμη και... λάδι από τη Γερμανία αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ τη στιγμή που η χώρα αυτή δεν έχει ούτε σε γλάστρα ελαιόδεντρο... τότε κάτι συμβαίνει... και ένα ερώτημα μας ταλανίζει γιατί, τι φταίει και εισάγουμε σχεδόν τα πάντα... 
Με δυο λόγια τα ευρώ που αντικατέστησαν τις δραχμές που υπήρχαν στην Ελλάδα ή ξοδεύτηκαν για αγορά εισαχθέντων προϊόντων ή φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό για τους λόγους που προανέφερα... Εκείνο που πρέπει να γίνει για να υπάρξει θεραπεία είναι να βρούμε τρόπο να αρχίσουν να ξαναγυρίζουν τα ευρώ στην Ελλάδα ... 
Η λύση στο οικονομικό πρόβλημα είναι η με κάθε τρόπο εισαγωγή ευρώ στην στεγνωμένη από ευρώ Ελλάδα ... Το θεμέλιο για κάτι τέτοιο αποτελεί η μαγική λέξη ανάπτυξη αλλά τι είδους και ποιά ανάπτυξη , και κυρίως πως θα γίνει πραγματικότητα η ανάπτυξη... Ανάπτυξη η μαγική λέξη που είναι της μόδας... όλοι σχεδόν μιλούν ότι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε είναι η ανάπτυξη όμως κανένας δεν λέει τι είδους και πως θα γίνει η ανάπτυξη... όλοι κάνουν διαπιστώσεις και συμπεραίνουν ότι μόνο με ανάπτυξη θα βγούμε από το καναβάτσο που βρισκόμαστε τώρα...
 Ανάπτυξη σημαίνει επένδυση και για να γίνει μιά βιώσιμη επένδυση τώρα πιά ένας μόνο λόγος θα πρέπει να συντρέχει να είναι κερδοφόρα... τα άλλα όπως η γραφειοκρατία κλπ είναι δικαιολογίες... Παλαιότερα το βασικό κίνητρο ήταν η συγχρηματοδότηση...έτσι έγιναν βίλες και κόττερα οι χρηματοδοτήσεις... τώρα τα κριτήρια είναι πολύ αυστηρά και τώρα πιά πρώτα θα πρέπει να βάλει τη συμμετοχή ο επενδυτής και μετά τον αυστηρό έλεγχο έρχεται το πακέτο της συνχρηματοδότησης. Δηλαδή το κόλπο υποβάλλω τις μελέτες, λαδώνω, παίρνω την έγκριση ... φουσκώνω τα τιμολόγια ... κατασκευάζω τις κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλίζω με μηχανήματα (μεταχειρισμένα για καινούργια συνήθως υπερτιμολογημένα ... με επιστροφή σε πολλές περιπτώσεις και του ΦΠΑ...) ξαναλαδώνω στη τελική επιθεώρηση του έργου, προσλαμβάνω και κανά δυό εργάτες και τα υπόλοιπα τα κάνω βίλες, κόττερα και... η επένδυση μετά από λίγο να ρημάζει πλέον σκέτο κουφάρι... τέρμα οι βόρειοι μας πήραν χαμπάρι... 
Να γιατί δεν έχουμε απορρόφηση του ΕΣΠΑ... δεν έχει πλέον μαρμάγκα... πλέον Η ΛΥΣΗ...
Μία επένδυση για να οφελήσει και να συμβάλλει στην πραγματική ανάπτυξη θα πρέπει απαραίτητα τα προϊόντα που θα παράγονται να είναι ανταγωνιστικά ώστε να εξάγονται με αποτέλεσμα την είσοδο συναλλάγματος ή να πωλούνται στην εσωτερική αγορά σε ανταγωνιστικές τιμές και ποιότητα σε σχέση με τα εισαγώμενα ώστε να τα εκθρονίσουν από την αγορά, οπότε και πάλι θα έχουμε έμμεση εξοικονόμηση συναλλάγματος... δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις την ¨ εισαγωγή ευρώ ¨ στην Ελλάδα ...
Τα προϊόντα για να είναι ανταγωνιστικά ή θα πρέπει να παράγονται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά ( κρόκος Κοζάνης, μαστίχα Χίου,τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ, λάδι, μέλι κ.α. ).
Τα προϊόντα μας που τυχαίνει να τα παράγουν και άλλες χώρες θα πρέπει να είναι και ποιοτικά και φθηνότερα... και αφού οι μισθοί μειώθηκαν ας συνδεθεί η παραγωγικότητα με οικονομικά κίνητρα…
Το παράδειγμα...
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών, δεν είναι δυνατόν η Ολλανδία με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκεί να εξάγει λουλούδια και φυτά σε ολόκληρο τον κόσμο... και εμείς να εισάγουμε φυτά... φρούτα, λαχανικά και σκόρδα από την Κίνα... 
Και για να γίνει σωστή γεωργική ανάπτυξη που σημαίνει πρωτίστως αναδιάρθρωση καλλιεργειών απαραίτητα θα πρέπει να επιστρέψει ο Γεωπόνος στο χωράφι δίπλα στον αγρότη ( με κίνητρα ) ώστε να αποτελεί τον σύμβουλο του σε οικονομικά θέματα, τον καθοδηγητή για το ποιες και το πως θα κάνει νέες , πρωτοποριακές και συμφέρουσες καλλιέργειες... και κυρίως πως τα προϊόντα που θα εξάγονται θα είναι ποιοτικά , βιολογικά και σε ανταγωνιστικές τιμές...
Οπωσδήποτε ο Τουρισμός γενικός και θεματικός (ιατρικός, συεδριακός, υποβρύχιος π.χ. σε τεχνητά ναυάγια, αγροτοτουρισμός, ιαματικός κλπ), τομείς τεχνολογίας, φαρμακοβιομηχανίας, έρευνα, ενέργεια, εμπόριο – κέντρα διαμετακομιστικά, ορυκτά, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αλουμίνιο, παροχής υπηρεσιών, ναυτιλία, ιχθυοκαλλιέργειες, λογισμικό κλπ
Επίσης τα χρήματα που θα μπούνε σαν βοήθεια, σαν δάνειο κλπ δεν θα δώσουν λύση στο πρόβλημα αν ξοδευτούν όπως γινόταν μέχρι τώρα, με τα χρήματα αυτά θα πρέπει με κάθε τρόπο να αυξηθούν και να ενισχυθούν οι  επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς , των οποίων τα προϊόντα θα εξάγονται και... τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα αν θα χρησιμοποιούνται και πρώτες ύλες που θα παράγονται στην Ελλάδα, μόνο έτσι θα αντιμετωπιστεί και η ανεργεία και στη συνέχεια θα κινηθεί και η αγορά...
Η επεξεργασία , η τυποποίηση, η συσκευασία και η προώθηση όλων των πρωϊόντων να γίνεται αποκλειστικά στην Ελλάδα και οχι το λάδι να φεύγει χύμα και να επαναεισάγεται από τη Γερμανία που δεν έχει ούτε ένα ελαιόδεντρο... 
(πχ η Τουρκία ξέρετε ότι βγάζει 3 δισεκατομμύρια από την εξαγωγή του… μπακλαβά! ... ξέρω φίλοι μου γελάτε και λέτε μέσα σας τι μας λες τώρα... ας συνεχίσουμε τα ίδια κι ας περιμένουμε τη βοήθεια από τον ουρανό...)

ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΧΝΑΜΕ....  ΓΙΑΤΙ ΦΙΛΟΙ ΞΕΧΝΑΜΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ....
ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ, ΕΠΙΜΕΝΩ ....  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΤΟ 1873 - 1897 ΘΑ ΕΙΝΑΙ 70 %.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ... όπως και το δυστυχώς επτωχεύσαμε...
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑΜΕ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ...

ΣΥΣΤΑΣΗ... ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΥΡΙΟ... ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ - ΕΙΔΩΝ ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ