Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Το Colpo Groso του Υπουργού Υγείας κυρίου Αβραμόπουλου

για τα προβλήματα που αφορούν τους γιατρούς του Ε. Σ. Υ.


Κύριοι συνάδελφοι η επιστολή , πρόταση «παγίδα» συλλογικής σύμβασης…, του Υπουργού Δ. Αβραμόπουλου όχι μόνο δεν δίνει λύση στο πρόβλημα της εφαρμογής του 48ωρου καθώς και σε όλα τα προβλήματα που έχουν σωρευτεί τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά αντίθετα τα παραπέμπει στις καλένδες , είναι ασαφής , δημαγωγική (σας παραπέμπουμε στα σχετικά δελτία τύπου και τις προηγούμενες προτάσεις του υπουργού...) και επικίνδυνη για την συνοχή και λειτουργία του Ε Σ Υ .

Στο μόνο που αποσκοπεί ο κύριος Υπουργός είναι να πάρει, με άλλο τρόπο βέβαια (colpo groso) και με τη συναίνεσή μας μάλιστα, ακόμα ένα χρόνο παράταση για αναστολή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το 48ωρο !

Η εν λόγω επιστολή όχι μόνο δεν δίνει συγκεκριμένη και πλήρη λύση, σε κανένα από τα προβλήματά , με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα , με εξασφάλιση κονδυλίων, με σαφές προκαθορισμένο νομικό πλαίσιο ( προσχέδιο νόμου κλπ) αλλά τα μεταθέτει στο μέλλον και μας ζητάει να του παραδώσουμε λευκή επιταγή και μάλιστα μεταχρονολογημένη.
Γιατί λοιπόν να συναινέσουμε σε κάτι που θα αφορά το 2009 και βλέπουμε …

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι πρόσφατες εκλογές που έγιναν φταίνε που χάθηκε ολόκληρο το 2007 χωρίς να γίνει το παραμικρό για την επίλυση των προβλημάτων …
Πρόβλεψη για αυξήσεις των δικαστικών και των αστυνομικών στο νέο προϋπολογισμό έγινε έγκαιρα...

Η μέχρι τώρα διαμορφωμένη κατάσταση, σχετικά με την εξεύρεση λύσης στην εφαρμογή του 48ώρου, αναδεικνύει και το θέμα του κατά πόσο υπάρχει κοινή λύση που να μπορεί να εφαρμοστεί ενιαία τόσο στα νοσοκομεία του κέντρου όσο και στα νοσοκομεία της επαρχίας .
Η άποψη μας, όπως και πολλών άλλων ενώσεων περιφερειακών νοσοκομείων, είναι ότι επειδή υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε ιατρικό προσωπικό, στην ύπαρξη κλινικών καθώς και στον τρόπο εφημερίας ( πολλά νοσοκομεία λειτουργούν διαθέτοντας μόνο μία από τις βασικές κλινικές, όπως μία παθολογική, μία χειρουργική κλπ και είναι αναγκασμένες να εφημερεύουν συνεχώς σε καθημερινή βάση με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή) δεν είναι δυνατόν να ισχύσει ενιαίος τρόπος εφημερίας όχι μόνο μεταξύ των νοσοκομείων του κέντρου και της περιφέρειας αλλά ακόμη και μεταξύ αυτών από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Χρειάζεται, κατά την άποψη μας πλαίσιο ( κανονισμός εφημερίας ) που θα λαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια γενικά και ειδικά ( τοπικά ) για ασφαλή εφημερία τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό.


Εάν η λύση για το 48ωρο όπως προτείνεται από τον υπουργό στην επιστολή του «βολεύει» το κέντρο (μήπως η ΕΙΝΑΠ είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με την πρόταση;) σας πληροφορούμε ότι στα περιφερειακά νοσοκομεία θα δημιουργηθούν και επιπλέον από τα ήδη υπάρχοντα σοβαρότατα προβλήματα εφημεριών.

Φοβόμαστε ότι υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης, όπου ένα μέρος από τις εφημερίες βαπτίζονται επίδομα εφημερίας και στην ουσία προσφέροντας το ίδιο χαλασμένο φαγητό με νέο περιτύλιγμα, θα δώσει στον κύριο Υπουργό το άλλοθι της εργασιακής ειρήνης, ώστε να ισχυρίζεται ότι τα βρήκαμε με τους γιατρούς και κύριοι Ευρωπαίοι αφήστε μας ήσυχους… , θα πυροδοτήσει τελικά την απαρχή της διάσπασης της ομοσπονδίας με ευθύνη αυτών που θα βάλουν τις υπογραφές.
Δυστυχώς είναι κάτι που φοβόμαστε ότι θα συμβεί πιθανώς σύντομα, αφού τα μηνύματα και οι απόψεις και από άλλες επαρχιακές ενώσεις δεν συμφωνούν με τα κελεύσματα του υπουργού αλλά και των εκπροσώπων μας, στη περίπτωση συμφωνίας τους με τον υπουργό, πράγμα που δεν θέλει κανένας να πιστέψει ότι θα συμβεί …


Το προσχέδιο νόμου , και όχι επιστολές με προσχέδια συμβάσεων που δίνουν «παράταση» στην υπάρχουσα κατάσταση , πρέπει σαφώς να αναφέρεται σε πλαίσιο που να εναρμονίζεται πλήρως στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή με την αυστηρή εφαρμογή του 48ώρου και με σαφή ανταποδοτικά οφέλη, σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης, η οποία απαραίτητα θα πρέπει να τύχει κι αυτή της έγκρισης της Ε.Ε., ως σύννομης με το ευρωπαϊκό δίκαιο, και μετά να τεθεί σε εφαρμογή. ( πχ. όχι η υπερωριακή απασχόληση να αποζημιώνεται διαφορετικά σε κάθε περίπτωση, όπως την ορίζει η κάθε κυβέρνηση και ο υπουργός , άλλοτε δηλαδή ως εφημερία, άλλοτε ως επίδομα, άλλοτε ως υπερωρία και άλλοτε με ανταποδοτική υποχρεωτική ανάπαυση, τα γνωστά ρεπό κλπ ).

Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα επάνδρωσης των νοσοκομείων ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το 48ωρο κυρίως στα επαρχιακά νοσοκομεία .
Και επειδή είναι γνωστή σε όλους η ταχύτητα με την οποία γίνονται οι προσλήψεις μήπως θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει «ειδικό καθεστώς εφημερίας των περιφερειακών νοσοκομείων», με ανταποδοτικά οφέλη όπως καθορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο που αφορά την πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία ( σύμφωνα με την παράγραφο γ υποπαράγραφο Ι , όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 τροποποίηση του π.δ. 88-1999 , ΦΕΚ 117 19-05-2005, σελ. 1851- 52, που αφορά τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 της οδηγίας της Ε.Ε. που αναφέρεται στην υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων...) , για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί , αφού εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί άμεσα το 48ωρο για τους ειδικούς και το 56ωρο, από 1- 8 – 2007 για τους ειδικευόμενους.

Η γνώμη των άλλων συναρμόδιων υπουργών και ιδιαίτερα του υπουργού εργασίας και απασχόλησης ποια είναι σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην υπερωριακή απασχόληση των γιατρών, τη γνωρίζουμε άραγε;


Συνάδελφοι γνωρίζουμε ότι όσο πικρή κι αν είναι η αλήθεια θα πρέπει στο σημείο αυτό να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να αποδεχθούμε πλέον ότι παραμείναμε παθητικοί, κυρίως στην περιφέρεια η οποία υπέστη και τη μεγαλύτερη υποβάθμιση, περιμένοντας να σπάσει το απόστημα από μόνο του... , δεν ήμασταν ενωμένοι αλλά και αποφασισμένοι εκτός ολίγων εξαιρέσεων, δεχόμασταν τα ξεροκόμματα που μας πετούσαν κάθε τόσο και προσαρμοζόμασταν στην συνεχή υποβάθμισή μας με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή τραγική κατάσταση .
Κάποτε οι δικαστικοί ζήτησαν αυξήσεις των αποδοχών τους στα επίπεδα των δικών μας , σήμερα η πραγματική αγοραστική αξία των αποδοχών μας, που παραμένουν καθηλωμένες για πολλά χρόνια έφτασε στο 50 % .
Ο Υπουργός προτείνει αύξηση του μισθού μας με ενσωμάτωση χρημάτων υπό τη μορφή επιδόματος εφημερίας, χρήματα που παίρνουμε ήδη ως εφημερίες , και έτσι εκπληρώνει και την υπόσχεση του για νέο μισθολόγιο, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια όπως λέει ο λαός .
Για το πλαφόν δεν γίνεται κουβέντα από κανένα από αυτούς που χειρίζονται τις τύχες μας, τη στιγμή που οι κύριοι βουλευτές εξασφάλισαν αύξηση (που προβλέπεται μάλιστα στο νέο προϋπολογισμό όπως και των δικαστών και των αστυνομικών ... ) που βαπτίζεται βουλευτική αποζημίωση και όχι αύξηση μισθού! Αφού βέβαια ψήφισαν αύξηση για τους δικαστικούς
τώρα ζητούν εξίσωση των αποδοχών τους που θα φτάσουν περίπου στις 4.500, κάποιοι λένε ότι το δώρο και οι αποδοχές του Δεκεμβρίου των βουλευτών και δικαστικών θα αντιστοιχούν σε αποδοχές 12 μηνών ενός μεγαλοσυνταξιούχου ( των 700 ευρώ !!!) μαζί με τα δώρα!

Καλούμαστε δηλαδή να συμφωνήσουμε και να δεχτούμε νέο καθεστώς εφημεριών, να λαμβάνουμε επίδομα εφημερίας, να έχουμε νέο μισθολόγιο, να μην εφαρμόζεται το 48ωρο και οι αποδοχές στο σύνολό τους να λιγοστεύουν; (οι 4 εφημερίες του επιδόματος κάποιοι πιστεύουν ότι θα περιλαμβάνουν και την αποζημίωση Σαββάτου και Κυριακής, όμως μας φοβίζει το ρεπό της αργίας που δίνεται τόσο απλόχερα, μήπως η αργία συνοδεύεται με λιγότερα γρόσια ...).

Δυστυχώς το μόνο που προσφέρει απλόχερα ο κύριος Υπουργός Υγείας στην επιστολή του, όπως θα διαπιστώσετε και σεις, είναι η τεράστια υπογραφή του με πολύ μελάνι…

Αγαπητοί συνάδελφοι η τελευταία γραπτή πρόταση ποια σημεία διευκρίνισε; τι καινούργιο προσέφερε στην όλη διαδικασία; σχεδόν τίποτε ή μάλλον μπέρδεψε περισσότερο τα πράγματα αρκεί να πάει κανείς στη παράγραφο 7 όπου αναφέρεται επί λέξει : ένα μέρος του επιδόματος θα ενσωματωθεί στις συντάξιμες αποδοχές και το υπόλοιπο θα φορολογείται με 20 % !
Σας αφήνουμε να μαντέψτε εσείς πως θα προσδιορίζεται το ποσό του επιδόματος και όποιος το βρει να μας το πει ...)

Συνάδελφοι μήπως θα πρέπει να σκεφτεί ο καθένας μας τι επιθετικό προσδιορισμό θα έδινε στον εαυτό του, στη περίπτωση που θα αποδεχόταν την εν λόγω υπουργική πρόταση για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης .

Συμπερασματικά κύριο συνάδελφοι, επειδή η παραπάνω επιστολή του Υπουργού δεν έχει καθόλου αξιοπιστία, δεν λύνει κανένα πρόβλημα μέσα στο 2008 αλλά παραπέμπει τα πάντα στο απόμακρο μέλλον, δεν διασφαλίζει τίποτε επιπλέον ωφέλιμο για τους γιατρούς του ΕΣΥ και τέλος θέτοντας θέμα ανυπαρξίας λήψης μέτρων που λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νοσοκομείων και των Κ.Υ. της περιφέρειας και της επαρχίας , να μην υπογραφεί καμιά σύμβαση και να συγκληθεί γενική συνέλευση όλων των εκπροσώπων των ενώσεων για δυναμικές και αποφασιστικές κινήσεις, φτάνει πια η κοροϊδία από όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: